Mindvégig hittünk és hiszünk a nemzet határok feletti összetartozásában – mondta vasárnap Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, a Magyar Állami Operaházban tartott állampolgársági eskütételen, amelyet egybekötöttek a Határtalan Opera rendezvénnyel. A politikus felemelőnek nevezte az eseményt, ahol szavai szerint kézzelfoghatóvá válik a magyar nemzet együvé tartozása.

A helyettes államtitkár beszédében  köszönetét fejezte ki az intézménynek és Ókovács Szilveszter főigazgatónak, hogy idén is otthont adott az Operaház falai között az eskütételnek, megtisztelve ezzel azt a 22 leendő magyar állampolgárt, hogy az alkalom hangulatához méltó helyen, Magyarország legnagyobb és legimpozánsabb színpadán tegyék le állampolgári esküjüket.
Szilágyi Péter úgy fogalmazott, „nemzeti öntudatunk lelkünk legmélyéről fakad. A történelem során nemzetünk tagjai számos alkalommal szorultak arra, hogy önmagukban elrejtve őrizzék magyarságukat egy szerencsésebb jövő eljöveteléig. Ezekben a nehéz időkben, amikor sok esetben bűn volt magyarnak lenni, csupán saját szívósságukban, kitartásukban és az isteni gondviselésben bízhattak. Több mint 100 évvel Trianon tragédiája után tudjuk, hogy ennek a szívósságnak, kitartásnak és lelki erőnek köszönhetjük, hogy megmaradtunk itt, a Kárpát-medencében, és ma is együtt ünnepelhetjük nemzetünk fővárosában magyarságunkat”.
A helyettes államtitkár kiemelte, „mindvégig hittünk és hiszünk a nemzet határok feletti összetartozásában”. Hozzátette, hogy az anyanyelv, a hagyományok és a hit megtartó ereje azok az értékek, amelyekre jövőt lehet építeni. Hangsúlyozta, „ma, amikor a világ megkérdőjelezi értékeinket, amikor a hazaszeretetet mint értéket elutasítják, amikor szomszédunkban háború dúl, és olyan kevesek szólnak a béke hangján, még nagyobb szükség van arra, hogy továbbra is bízzunk az isteni gondviselésben, és nemzetünk erejében”.
Szilágyi Péter kiemelte, „nemzeti hitvallásunkban ígéretet tettünk arra, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét. Igéretünkhöz mindmáig hűek maradtunk, és továbbra is azok maradunk”.
Hozzátette, hogy a 2010-ben megválasztott kormány első intézkedései között rendelkezett arról, hogy visszaszolgáltatja a határon kívül rekedt magyaroknak a magyar állampolgárságukat, az egyszerű honosításnak köszönhetően mára 1 millió 175 ezer külhoni magyar kaphatta meg a magyar állampolgárságot.
Szilágyi Péter hangsúlyozta, „sokan vannak ma itt olyanok az állampolgársági eskütevők között, akik nem felmenőik okán, magyar származásukból kifolyólag, hanem más jogcímen, házastársuk jogán, netán államérdekből kapnak magyar állampolgárságot”. Azt kívánta: „találják meg helyüket itt, a Kárpát-medencében, érezzék magukat otthon ebben a több mint ezer éve egységes nyelvi, kulturális környezetben, egyúttal érezzék át annak a több mint ezer éves államiságnak a súlyát, és felelősségét is, amivel rendelkezünk”.
A résztvevők az ünnepélyes eskütétel után megtekinthették Petipa-Gorszkij-Golejzovszkij-Messerer/Minkus Don Quijote című balettjét, Paul Connelly vezényletével, az állampolgári eskütétel és az előadás előtt megkoszorúzták Erkel Ferenc szobrát.