Benyújtotta a kormány az új, átfogó idegenrendészeti törvényt, amely jelentős szigorítást jelent az eddigi szabályozáshoz képest – tájékoztatta a Belügyminisztérium szerdán az MTI-t.

Mint írták, a szigorításra a tömeges migráció miatt van szükség. Magyarország a magyaroké és a magyar munkahelyek első helyen a magyarokat illetik meg – szögezték le a közleményben.
Világosan kell szabályozni, ki és mennyi ideig tartózkodhat Magyarország területén. Sem a munkavégzés, sem más tartózkodás nem lehet korlátlan és nem hosszabbítható meg automatikusan – emelte ki a tárca. Hozzátették: a kormány ezért új átfogó törvény alkotására tesz javaslatot, amely szigorítja és egyértelművé teszi külföldi állampolgárok Magyarországon való tartózkodásának, munkavállalásának jogcímeit és feltételeit.
„Magyarország szuverén állam, ezért maga határozza meg, hogy kit enged a területére, és mindenkitől elvárjuk, hogy a magyar törvényeket és az együttélés magyar normáit tartsa be” – írták a közleményben. Aki a magyar törvényeket és a magyar szabályokat nem tiszteli, annak azonnal el kell hagynia az ország területét. Ha Magyarország területét nem hagyja el önként, akkor – törvényesen, de határozottan – el kell távolítani – közölte a tárca.
A részleteket ismertetve azt írták: a törvény egyértelművé teszi, hogy vendégmunkásokat Magyarországon csak a legszigorúbb szabályok mellett lehet alkalmazni és külföldi csak akkor végezhet Magyarországon munkát, ha arra magyar munkavállaló nem vállalkozik. Ezért minden egyes álláshely esetében először meg kell vizsgálni, hogy van-e magyar munkavállaló, ha van, őt kell alkalmazni, ha nincs, akkor lehet vendégmunkást foglalkoztatni – tették hozzá.
Csak annyi vendégmunkás jöhet Magyarországra, amennyi betöltetlen álláshely van. A vendégmunkások csak korlátozott ideig tartózkodhatnak Magyarországon, ezt követően el kell hagyniuk az országot – emelte ki a Belügyminisztérium.
Azt is leszögezték, hogy a magyarországi tartózkodás idegen állam polgára számára nem alapjog. Külföldi kizárólag a magyar állam által elfogadott célból, jogcímen, ideig és feltételek teljesülése esetén tartózkodhat Magyarországon.
Harmadik országbeli állam állampolgára tartósan Magyarország területén a magyar állam engedélye esetén tartózkodhat vagy vállalhat munkát, kizárólag akkor, ha a harmadik országbeli állampolgár magyarországi tartózkodása a magyar társadalom érdekeit szolgálja, és magyarországi munkavállalása egyetlen magyar állampolgárt sem hoz kedvezőtlen helyzetbe – foglalta össze a Belügyminisztérium.